ikonaČtyřka
Domácí stránka
Stažení
Ukázka ze hry
Vývoj verzí
Registrace
ctyrka@vrana.cz
Přístupů: od 10.6.2000

5 slunečnic - nejlepší software ze Slunecnice.cz

Vývoj verzí

Vysvětlivky

[+]přidáno
[*]vylepšeno
[-]opraveno


Čtyřka 3.30 - 1.10.2000

uživatelské rozhraní
[+]animace karet při výnosu
[-]uhrané kilo se občas vyhodnotilo jako neuhrané
[-]hnědý rámeček okénka výroků místo šedého

volby
[+]vzhled - animace karet
[+]vzhled - nezobrazovat hlášky
[-]políčka Vodící čáry a Stavový řádek přesunuty na kartu okno

síť
[-]nefungovalo domlouvání na společném nastavení

mozek
[*]betl - pokouší se dostat na štych toho, kdo chytá forhonda


Čtyřka 3.20 - 20.1.2000

uživatelské rozhraní
[+]automatické dokončování hry: "To jde za mnou"
[+]logování odehraných her do souboru
[+]reportovat situace, které by neměly nikdy nastat (po zamíchání není 32 karet, součet ostrých bodů není 90, počet odehraných štychů neodpovídá počtu karet v ruce, součet peněz ve hře / celkem není nula)
[*]při fleku a sedmě je v mluvícím okénku výrazně zobrazena i sedma
[-]při zobrazení dialogů se pozastaví hra
[-]zakázat flek po čtyřech neflecích za sebou (při sedmě), obdobně sedma a kilo
[-]ve zobrazení minulé hry odpovídá stav zamíchání skutečnosti

volby
[+]volby - automatické dokončování hry
[+]hra - geometrické počítání tichého kila
[+]vzhled - nezobrazovat indikátor hráče na tahu

mozek
[+]jestliže už to jde za mnou, vynáším od nejvyššího trumfu
[+]vyhodit heuristiku karta + desítka - vynes kartu (víc škody než užitku, úspěšnost 5 %)
[+]durch s kartou, se mnou - pokud na to máš, odmazávej odshora
[+]pokud mohl spoluhráč v předchozím tahu mazat, vytřískat desítku
[+]samec - nevynášet vysoké trumfy, aby se to neprozradilo
[+]durch s kartou - nech si barvu spolukarty na poslední štych
[*]při kilu hrát sedmu jen když mám o trumf více než normálně
[*]samec, neprozradit se - nevynášet trumf v prvních kolech
[*]samec - na re silnější karty
[*]durch - při licitaci více riskovat
[*]při hlášení re nezapočítávat do esíček trumfové eso
[*]durch s esem - lze se téměř spolehnout na to, že v předposledním štychu vyjede král
[-]zakázat flek po čtyřech neflecích za sebou (při sedmě), obdobně sedma a kilo
[-]spoluhráčova sedma, předposlední štych - zbav se trumfů (raději než ukaž spolukartu + nenes trumfové eso)
[-]nejistý durch s chytrým - pozor na první výnos
[-]chyba - nemá trumfy, na nízkou kartu vynese eso jiné barvy
[-]chyba - sedm kulí bez esa, žaludový král - hlásil durch s chytrým


Čtyřka 3.12 - 25.12.1999

uživatelské rozhraní
[+]Vánoční bonus - 30 Kč pro lidské hráče

instalace
[*]při odinstalování aplikace možnost ponechat uživatelské nastavení


Čtyřka 3.11 - 21.12.1999

uživatelské rozhraní
[*]klávesovou zkratkou Shift + Escape lze kdykoliv minimalizovat aplikaci (i když je zobrazen nějaký dialog)
[-]občas byla vynesena jiná karta, než kterou uživatel zvolil
[-]po simulaci spuštěné po nedohrané hře se aplikace zasekla

volby
[-]změna barev výher a proher se projeví ihned
[-]v rámci spravedlnosti zakázána změna pravidel hry během rozehrané hry

mozek
[*]místo volení se svrškem volí s králem (pokud ho nemá)
[-]občas nepřebíjel, čímž způsoboval renonc


Čtyřka 3.10 - 16.12.1999

uživatelské rozhraní
[+]počítačový algoritmus může napovídat lidskému hráči při všech herních činnostech - v dialogu Hráči vyberte algoritmus, který ma napovídat, a zaškrtněte volbu Pouze rádce
[+]kliknutím na kartu pravým tlačítkem myši při zmáčknuté klávese Shift se tato karta přesune do popředí
[+]na hrací ploše se zobrazují vynesené hlášky
[+]po skončení hry je možno zobrazit přehled odehrané hry včetně vynesených karet
[+]je možno znovu zobrazit výsledkové shrnutí poslední odehrané hry
[+]je možné se podívat na poslední štych, jestliže jsem ho vzal já
[+]při simulaci se u každého hráče kromě peněz eviduje i počet vyhraných, prohraných a odehraných her v dobré i ve špatné barvě, sedmičky, kila, nefleknutí a renoncy
[+]v dialogu Simulace je volba Překreslovat, jejímž vypnutím se simulace značně urychlí
[*]mluvící okénko má oblé rohy a trochu jiný vzhled
[*]při změně hráče nebo nastavení ukázat nebo schovat karty, funguje i po ukončené hře
[+]v shareware verzi je nutné za každý den nad povolených 30 dní počkat 0,1 sekundy
[-]při povinném re na hru se složený flek účtuje správně
[-]ve výsledcích při kilu jsou modře body těch, kteří vyhráli kilo (nikoliv hru)
[-]mluvící okénko se při příliš malých a příliš velkých rozlišeních zobrazuje na správném místě
[-]při zhasnutí dialogu Tipy a dialogu Shareware po spuštění aplikace pod Windows NT zůstane aktivní hlavní okno
[-]při spouštění externích aplikací z dialogu O aplikaci a Shareware se substituují proměnné operačního systému - Notepad se spustí i pod Windows NT
[-]při změně formátu datumu ve Windows se správně zobrazuje počet dní od nainstalování aplikace

volby
[*]logičtější rozdělení voleb na jednotlivé záložky
[+]volba: durch za dvojnásobek
[+]volba: nehrát Flek a sedma s
[+]volba: při sedmě nepovinný flek
[+]volba: geometrické počítání kila
[+]možnost prohodit tlačítka myši při volení trumfů - levé tlačítko způsobí hru s esem, pravé rozbalí menu
[+]lze nastavit pomalejší vynášení karet (zpožďování výnosů počítačového hráče) - před tím, než vynese kartu počítač, lze stanovenou dobu počkat, což zajistí plynulejší hraní
[+]lze nastavit prodleva před potvrzováním výroků (dříve konstantně 0,2 s) - čas, který musí uplynout před tím, než lze myší odkliknout mluvící okénko
[-]při ukončené hře během volení a změně nastavení se zobrazily všechny karty

síť
[+]seznam hráčů na Internetu - v dialogu Možnosti | Síť a v dialogu Hra | Síťová hra
[*]síťoví hráči se domlouvají na tom, jak se bude míchat a dalších volbách
[-]když není zjištěna doménová adresu, ponechá se IP adresa

mozek
[+]při betlu se dívat do karet, heuristiky s tím související
[+]heuristika: volím s esem a nemám desítku, spoluhráč je po pravici - vynést trumfového krále a tím vytlouct z protihráče desítku
[+]volení - obě ostrý a trhák - volit se sedmičkou
[*]sedmu hlásit pouze když součet počtu barev a trumfů je alespoň osm (dříve stačilo sedm)
[*]nepřemýšlet při jediné platné kartě nebo jediné skupině platných karet - urychlení odezvy algoritmu


Čtyřka 3.02 - 6.10.1999

(první veřejná verze 3.x)
+ staročeské karty
+ volby týkající se nastavení pravidel
+ čtyři zvuky navíc v každé zvukové sadě
* informace o síťové komunikaci ve stavovém řádku
+ možnost posílat při síťové hře textové zprávy
+ možnost automaticky vyhovět síťovým žádostem
- chyby v síťové hře

Čtyřka 3.01 - 2.9.1999

(odevzdáno jako Bakalářský projekt na MFF UK)
- funkční síťová hra

Čtyřka 3.00 - 30.8.1999

+ hra více hráčů na počítačové síti
+ automatické sehrání více her mezi počítačovými hráči
+ možnost ovládat hru klávesnicí
+ namluvené ozvučení jednotlivých herních událostí
+ možností vybrat různé zvuky pro různé hráče

Mozek
+ schopnost hrát ve špatné barvě
* komplexnější heuristiky

Čtyřka 2.03 - 27.5.1999

+ kanastové karty
- povinné kilo forhonda, jestliže není samec
* sedma a kilo v panelu informací o hře
* řazení karet do balíčku podle štychů jednotlivých hráčů
- zobrazení indikátoru hrajícího hráče u spodního hráče
- řazení karet při hře více lidských hráčů
- text "snímnout" v nápovědě a dokumentaci zaměněn na "sejmout"
* slabší žlutá v nadpisech v dokumentaci
+ volací konvence externích funkcí v programové dokumentaci
- vyhledání nápovědy po nainstalování programu

Mozek
- při nahlášené sedmě ji odehrát až v posledním štychu
- mazání desítky spoluhráči

Čtyřka 2.02 - 23.5.1999

* změna instalačního programu na Inno Setup
* systém načítání karet z podadresářů
+ dvouhlavé karty
- prohozené označení hráčů v dialogu Hráči
- hra více hráčů při otevřené hře
* vybírání obrázků balíčku karet v dialogu Možnosti
* odkazy v dialogu O aplikaci pomocí informací o protokolech
* odkazy v dialogu O aplikaci s využitím DDE
* v dialogu Možnosti zaměněno Při startu... na Při spuštění...
* upozornění při vícebarevných kartách a malém počtu barev obrazovky
* obyčejná pozice a rozměr okna skutečně podle Windows
* defaultně algoritmus Mozek.dll
* defaultně turnaj vypnut
* defaultně pozice obyčejná
+ v nápovědě písmo Courier New
+ Internetové adresy a verze použitých programů v dokumentaci
+ volba inverzního třídění karet

Čtyřka 2.01 - 4.5.1999

(odevzdáno jako Bakalářský projekt na MFF UK - neuznáno)
- umístění panelu mluvení při změně velikosti okna
- umístění zvolené karty při změně velikosti okna
- vysoké skóre v dialogu Výsledky (60 + 40 = 100)
- barvy hráčů v dialogu Výsledky při renoncu
- čeština v panelu mluvení pod Windows NT
- označení hráčů v dialogu Hráči pod Windows NT
* jediná příručka s obsahem místo tří příruček
- neuhraný durch s kartou - majitel karty prohrává
- durch s kartou v 6. kole
* defaultně zvuky zapnuty
* defaultně pozice na středu

Mozek
- povinné kilo
- určování platných karet při přebíjení
- určování nejlepší karty

Čtyřka 2.00 - 29.4.1999

+ instalační program
+ uživatelská příručka
+ nápověda
+ určení algoritmů jednotlivých hráčů
+ hra více hráčů na jednom počítači
+ hra ve špatné barvě
+ renonc
* kontrola chyb hráčů
+ zvuky
+ externí algoritmy
+ externí algoritmus Mozek.dll
+ indikátor hrajícího hráče
+ oznámení fleků
* dialog Výsledky
* mluvení je nemodální okno
- pozice okna aplikace při startu
* volba základní sazby za hru
- zabitá sedma
- vysoké fleky
* dialog Peníze
- fleky ve špatné barvě
* správnost při nemíchání

Mozek
* určení protihráčů
* flek na sedmu
+ durch s kartou